Telefon: +420 543 243 456, Mobil: +420 603 216 646

E-mail: kancelar@akholub.eu

Právní služby

Trestní právo

Oblast trestního práva je oblastí velice choulostivou, která vyžaduje vždy velmi citlivé právní a skutkové posouzení. Našim klientům nabízíme zastupování v celém trestní řízení, a to od řízení přípravného až po mimořádné opravné prostředky. Služby v této oblasti, zejména úkony z titulu obhájce našeho klienta poskytujeme vždy s diskrétností a maximálním ohledem na zájmy klienta. Nemalé zkušenosti máme i se zastupováním poškozených v trestním řízení, a to včetně zastupování v adhezních řízeních o náhradu škody.