Telefon: +420 543 243 456, Mobil: +420 603 216 646

E-mail: kancelar@akholub.eu

Náš tým

JUDr. Pavel Holub

Advokacii se věnuje od roku 1991 a je zapsán v Seznamu advokátů České advokátní komory pod evidenčním číslem 02939.
Pavel Holub je řídícím partnerem advokátní kanceláře, vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

  • Specializace: trestní právo, finanční právo, soudní řízení a arbitráže, obchodní a občanské právo

Mgr. Soňa Švandová

Advokacii se věnuje od roku 1992 a od roku 1994 je zapsána v Seznamu advokátů České advokátní komory pod evidenčním číslem 01843.
Soňa Švandová vystudovala v roce 1987 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře.

  • Specializace: právo obchodních společností, závazkové vztahy, právo nemovitostí, trestní právo

Mgr. et Mgr. Martin Holánek

Advokacii se věnuje od roku 2007 a od roku 2011 je zapsán v Seznamu advokátů České advokátní komory pod evidenčním číslem 13969.
Martin Holánek vystudoval v roce 2000 Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a následně v roce 2007 úspěšně ukončil Právnickou fakultu na téže univerzitě.

  • Specializace: občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, správní řízení

Mgr. Libor Hlaváč

Advokacii se věnuje od roku 2003 a od roku 2007 je zapsán v Seznamu advokátů České advokátní komory pod evidenčním číslem 11661.
Libor Hlaváč vystudoval v roce 2003 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

  • Specializace: trestní právo, obchodní právo, závazkové vztahy, soudní řízení

Mgr. Ing. et Ing. Jiří Crha, MIM

Advokacii se věnuje od roku 2011 a je zapsán v Seznamu advokátů České advokátní komory pod registračním číslem 15617.
Jiří Crha vystudoval v roce 2010 úspěšně Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a souběžně i Vysokou školu ekonomickou v Praze. Před svým nástupem do advokátní kanceláře pracoval několik měsíců jako poradce na projektu v Číně. Rovněž absolvoval odborné zahraniční stáže ve Vídni a Hong Kongu.

  • Specializace: právo duševního vlastnictví, ICT / IT, autorská práva, mezinárodní právo, závazkové vztahy, správa pohledávek

Vedoucí kanceláře

Iveta Palíšková

V advokátní kanceláři Holub & Partneři působí od roku 2006 na pozici vedoucí kanceláře, kde má na starost veškerou administrativní agendu a zajištění plynulého chodu advokátní kanceláře.


Externí spolupracovníci

JUDr. Miloslava Horská

  • Specializace: soudní, konkurzní a insolvenční řízení

JUDr. Miloš Hejmala

  • Specializace: pracovní právo

JUDr. Renata Přecechtělová

  • Specializace: daňové poradenství