Telefon: +420 543 243 456, Mobil: +420 603 216 646

E-mail: kancelar@akholub.eu

O nás

Advokátní kancelář Holub & Partneři působí na českém trhu více než dvě desetiletí. Jsme moderní advokátní kancelář sídlící v Brně, jejíž činnost je založena na dlouhodobé tradici kombinované s dynamickým přístupem a zaměřením na nová právní odvětví. Vysoká kvalita poskytovaných právních služeb představuje minimální standard, na němž stavíme naši činnost. Jsme schopni nabídnout komplexní zastupování soukromých i veřejnoprávních subjektů, drobných podnikatelů i významných mezinárodních korporací, přičemž náš přístup vždy reflektuje individuální zájmy a potřeby našeho klienta.

Naše specializace je zaměřena především na oblast obchodního, finančního, trestního, občanského a rodinného práva. Nad rámec těchto tradičních právních odvětví jsme se v posledních letech začali soustředit i na moderní právní odvětví jako je IT právo, právo ochranných známek či ochrana osobnosti. Díky dlouholetým zkušenostem a rozsáhlé klientské základě můžeme nabídnout komplexní právní služby na té nejvyšší úrovni. Mezi naše spokojené klienty patří jak velké obchodní společnosti, tak i drobní podnikatelé či fyzické osoby.

Kancelář Holub & Partneři byla založena roku 1992 zkušeným a obchodně zdatným advokátem JUDr. Pavlem Holubem. Od té doby prošla razantní transformací až do podoby moderní advokátní kanceláře, kterou představuje dnes. Mezi naše priority patří zejména osobní a individuální přístup ke každému klientovi a vysoké nároky na veškerou odvedenou činnost. Uvědomujeme si, že pro řešení komplikovaných případů našich klientů je zapotřebí jak vysoce specializovaný profesní přístup, tak i osobní a individuální jednání a komunikace.

Mezi hodnoty naší kanceláře patří vysoký cit pro zodpovědnost a etické vystupování, profesionalita při řízení rizik či rozsáhlá společenská angažovanost. Snažíme se také o neustálé monitorování tuzemských i mezinárodních trendů na trhu právních služeb a o pravidelné, kontinuální vzdělávání v celém personálním rozsahu naší kanceláře. Vzájemnou důvěru a respekt ke všem našim klientům považujeme za absolutní samozřejmost a jsme připraveni sdílet všechny naše znalosti a zkušenosti k Vašemu prospěchu a spokojenosti.

Vysoce flexibilní časový přístup tvoří rovněž mezi jednu z našich nejdůležitějších priorit. Společně s důrazem na vytvoření dlouhodobých a spokojených vazeb s našimi klienty představuje jeden z pilířů naší vize, kam řadíme i efektivitu advokátních služeb, vysokou úroveň pracovního nasazení či strategické uvažování.

V případě specifických situací a potřeb našich klientů jsme rovněž schopni nabídnout a zajistit nadstandardní podporu podnikatelsky zaměřených subjektů.

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství na vysoké úrovni se zaměřením na problematiku nemovitostí, občanského, rodinného, dědického a obchodního práva, správy pohledávek, jakož i práva trestního, včetně zastupování při řešení souvisejících sporů, ať už na úrovni mimosoudní, soudní či v rámci rozhodčího řízení a také veškerou spornou agendu, a to s profesionálním a současně osobním přístupem. Advokátní kancelář již více než 21 let pomáhá českým i zahraničním společnostem z nejrůznějších oblastí podnikání.


Jaké konkrétní služby Vám je naše advokátní kancelář schopna nabídnout:

  • poskytujeme právní konzultace, rady a právní zastoupení při jednáních s obchodními partnery, soudy i státními orgány,
  • sepisujeme právní rozbory a stanoviska,
  • připravujeme obchodní smlouvy i další písemnosti právního charakteru, připomínky ke smlouvám, žaloby apod.