Telefon: +420 543 243 456, Mobil: +420 603 216 646

E-mail: kancelar@akholub.eu

Právní služby

Rodinné právo

Specialisté jsme také v široké problematice rodinného práva. Našim klientům poskytujeme komplexní právní servis v oblasti rozvodů, dohod o vypořádání společného jmění manželů, úpravy veškerých práv a povinností manželů, společného bydlení pro dobu před a po rozvodu manželství. Rovněž zajišťujeme dohody o výživném, poskytujeme konzultace předmanželských smluv a smluv o zúžení společného jmění manželů. Samozřejmostí jepak zastupování našich klientů v soudních řízeních z oblasti rodinného práva, tj. zejména rozvodovém řízení, řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, řízení o výživné či soudních sporech mezi manžely.