Telefon: +420 543 243 456, Mobil: +420 603 216 646

E-mail: kancelar@akholub.eu

Právní služby

Občanské právo

V rámci občanského práva se soustředíme zejména na přípravu veškerých smluv (pojmenovaných či nepojmenovaných),převody nemovitostí a související agendu(tj. vznik, změnu a zánik věcných břemen, sepisování specifických smluv o nemovitostech či použití nemovitostí jako zajišťovacího instrumentu závazkových vztahů). Samozřejmostí je i poradenství v oblasti zajištění závazků, dědického práva, ochrany spotřebitelů či práva bytového.

Našim klientům rovněž poskytujeme komplexní servis při správě pohledávek, jejich evidenci či vymáhání, a to i proti vůli dlužníka. Klienty v těchto záležitostech zastupujeme jak v soudních řízeních, tak i při arbitrážích.

Naší klientele rovněž zajišťujeme vymáhání škody a uplatňování nároků na její náhradu vůči subjektům soukromým či veřejnoprávním.